Lid Raad van Toezicht

Functie:Lid Raad van Bestuur
Type diensverband:Part Time
Locatie:Amsterdam

Voor onze organisatie zijn wij opzoek naar een Lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de Raad van Bestuur ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Bovendien treedt hij op als toetsend klankbord en adviseur voor de bestuurder. Belangrijke thema’s zijn: de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de kwaliteit van de geleverde zorg, de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de zorgorganisatie, het financiële verslaggevingsproces, vaststelling jaarrekening, goedkeuren begroting en de naleving van de wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. De Raad is samengesteld op basis van een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid die de Raad in staat stelt om aan zijn taak en verplichtingen te voldoen.

De volgende kennis- en ervaringsgebieden dienen in de Raad vertegenwoordigd te zijn:

 • Financiële en bedrijfseconomische deskundigheid;
 • Juridische deskundigheid;
 • Kennis van en ervaring met openbaar bestuur;
 • Kennis van vastgoed en bouwprocessen;
 • Personeel en organisatie.

Wie ben jij?
Je hebt een eigentijdse opvatting over toezicht houden en governance. Je voelt je inhoudelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het beleid, waarbij je kritisch bent op de juiste balans tussen deze betrokkenheid en jouw controlerende rol op afstand. Vanuit jouw specifieke aandachtsgebied ben je tevens lid van de financiën/auditcommissie.

Je hebt (bij voorkeur) een academisch werk- en denkniveau. Je beschikt over kennis van, inzicht in en begrip van het maatschappelijk ondernemerschap binnen de gezondheidszorg. Je beschikt over een breed netwerk en je kunt in teamverband werken.

Wij zijn op zoek naar leden die zich herkennen in de identiteit van de organisatie en die onderschrijven en die (bij voorkeur) woonachtig zijn in de regio Amsterdam.

Kwaliteiten en competenties

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, strategisch inzicht en helikopterview;
 • Het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren voor de bestuurder en om het totale beleid van Wonder Zorggroep en het functioneren van de bestuurder te kunnen toetsen en beoordelen;
 • De leden van de Raad van Toezicht zijn goed in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, zijn crisisbestendig en bereid en in staat tot concessies, consensus en teamvorming.
 • Integriteit en onafhankelijkheid, beschikbaar, en geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • Pro activiteit en teamspeler;
 • Reflecterend vermogen op eigen rol, positie en gedrag.

Arbeidsvoorwaarden
Conform de regelgeving van WNT en met inachtneming van het NVTZ Advies Honorering van Raden en Toezicht Zorg en Welzijn 2017. Secundaire arbeidsvoorwaarden: geen overige vergoedingen.

Scroll naar boven