Klachtenreglement

Onze medewerkers doen hun best u zo te verzorgen dat u tevreden bent. Soms bent u of u of uw naasten toch niet tevreden. Dat is jammer. Wij horen graag van u als u een klacht heeft. Zo kunnen wij ons werk verbeteren. U kunt uw klacht bespreken met de zorgverlener die bij u thuis komt, of doorgeven aan onze zorgcoördinator. Een gesprek kan vaak al voldoende zijn.

Soms lukt het niet goed om tot een oplossing te komen of wilt u de klacht niet met de zorgverlener of zorgcoördinator  wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot een onafhankelijk klachtenfunctionaris van Quasir. Zelfs na bemiddeling met een onafhankelijk klachtenfunctionaris kan het zijn dat u nog niet tevreden bent. Dan kunt u terecht bij Stichting Zorggeschil.

Wonder Zorggroep heeft een klachtenreglement opgesteld om ervoor te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk wordt behandeld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit oppakken. U kunt altijd het contactformulier gebruiken om meer informatie over het klachtenreglement op te vragen. Ook kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. U kunt dit opvragen bij de zorgcoördinator.

Wonder Zorggroep is aangesloten bij Quasir en Stichting Zorggeschil.

Liever een onafhankelijke klachtenfunctionaris?
De klachtenfunctionaris van Quasir is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. De klachtenfunctionaris probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. De klachtenfunctionaris beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).
Voor meer informatie over de klachtenbehandeling klik hier.

Het klachtenreglement vind u door hier te klikken.

Niet tevreden met de oplossing? Stichting Zorggeschil
Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij Stichting Zorggeschil.

U kunt uw klacht online aanmelden bij Stichting Zorggeschil door hier te klikken. U wordt dan rechtstreeks doorverwezen naar het meldingsformulier van Stichting Zorggeschil.

Mocht u niet beschikken over onlinemogelijkheden tot het indienen van een klacht kunt u ook bellen met telefoonnummer 020 – 786 04 89.

Voor meer informatie over Stichting Zorggeschil ga naar www.zorggeschil.nl

Scroll naar boven