Visie

De vergrijzing neemt toe en de veranderde tijd vraagt meer zorgeisen en andere kwaliteiten. De bedoeling van Wonder Zorggroep is meer aandacht te besteden aan allerlei aspecten van zorg en welzijn rondom de hulpbehoevende. Wonder Zorggroep werkt hard en nauwkeurig om mensen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te kunnen behouden. Ons doel is hulpbehoevende zo lang en goed mogelijk thuis te ondersteunen. Ieder mens heeft een eigen identiteit, overtuigingen, waarden en normen. Wij bieden luisterende oor aan onze cliënten. Hierdoor hebben wij helder en duidelijk overzicht van hen wensen en behoeften. Op basis van dit overzicht stellen wij het passend zorgplan op.
Onze visie is waardevolle, liefdevolle, respectvolle en kwalitatief zorg verlenen aan cliënten met betrokkene zorgprofessionals. Ons vak is gericht op de mens. Wij werken nauwkeurig samen met zorgprofessionals, familie en mantelzorgers. Een goede samenwerking versterkt het vertrouwensgevoel bij de zorgvragers.
De missie en visie van Wonder Zorggroep zijn uitgangspunt voor de doelen van de organisatie.
Kernwaarden:
• Een glimlach doet wonderen.

Scroll naar boven